W dniu 20 listopada br. Burmistrz Niemodlina przyjmuje interesantów w godz. 12:00 - 13:30 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

06-12-2011

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się;

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych : nr 1 poł. w budynku nr 32 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działek nr 456/2 i 456/15; nr 3 poł. w budynku nr 31 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 456/14; nr 1/2 poł. w budynku nr 2-4 przy ul. Szewskiej w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 528/2; nr 18/3 poł. w budynku 18-20 przy ul. Drzymały w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 491/4; nr 1 poł. w budynku nr 10b przy ul. Drzymały w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 577; nr 1 i 8 poł. w budynku nr 8 przy ul. Wojska Polskiego w Niemodlinie wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym działki nr 601. Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.