- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

06-02-2012

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:
• lokali mieszkalnych nr: 3, 4, 5 i 6 poł. w budynku nr 38 przy ul. Boh. Powstań Śl. w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 429/2;
• lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w klatce nr 4 budynku nr 2-4 przy
ul. Szewskiej w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 528/2,
• lokalu mieszkalnego nr 3 poł. w budynku nr 7 przy ul. Boh. Powstań Śl.
w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 482/1,
• lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w klatce nr 3 budynku nr 1-3 przy
ul. Mickiewicza w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 774/1.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.