- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Indywidualizacja procesu kształcenia dzieci klas I – III w Gminie Niemodlin

11-03-2011

Od 1 września 2010 r. w niemodlińskich szkołach realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu kształcenia dzieci klas I – III w Gminie Niemodlin”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Budżet projektu opiewa na łączną kwotę 145 974 zł, z czego na realizację projektu w roku 2010 zaplanowano kwotę 83 474,00 zł, zaś w roku 2011 kwotę 62 500,00 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zajęć w placówkach oświatowych, a także na zakup pomocy dydaktycznych. Zajęcia w szkołach skierowane będą do uczennic i uczniów klas I – III wykazujących problemy w nauce, wynikające z przyczyn psycho – rozwojowych lub społecznych, a także do uczniów uzdolnionych, by rozwijać i pogłębiać ich zainteresowania.
W projekcie udział bierze 427 uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Szczegółowy rozkład zadań realizowanych w 2010 roku przedstawiał się następująco:
 DOCinformacja z realizacji projektu.doc (75,00KB)