Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

04-04-2012

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

• wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym tj. lokali mieszkalnych nr 1 i 2 położonych w budynku nr 25A w Magnuszowiczkach wraz z udziałem we współwłasności działki nr 130/15.
• Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
do 3 lat – część działki nr 997/11 o powierzchni 318 m² położonej przy ul. Reymonta w Niemodlinie, z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.