- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

23-04-2012

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:
• lokalu mieszkalnego nr 7 poł. w budynku nr 2 przy ul. Brzeskiej w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 427/4;
• lokali mieszkalnych nr 1 i 4 poł. w budynku nr 31 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 456/14,
wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w Niemodlinie przy Alei Wolności w Niemodlinie - części działki nr 760/1:
• w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat o powierzchni 180m² (na miejsca parkingowe);
• w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 2 x po17,50m² (na ustawienie blaszanego boksu garażowego):

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295-7 wew. 209.