Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie odbędzie się 22 marca 2018r. o godz. 16.00 w sali nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie - FILM Gmina Niemodlin w 2017 roku - podsumowanie Rozlicz PIT i przekaż 1% - wspieraj lokalnie - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

06-07-2012

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego:
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 46 o pow. 1,1500 ha położona w Szydłowcu Śląskim – zgodnie ze studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 lub 36 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209