Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sadach gm. Niemodlin – I etap

07-12-2022

prow.jpg.png.jpeg

PROW_Sady1.jpeg

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sadach gm. Niemodlin – I etap”

mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury wodno-ściekowej tj. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Sady,  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w części miejscowości Sady.

Okres realizacji projektu: 2023-2024

Wnioskodawca: Gmina Niemodlin

Całkowite koszty projektu: 6 412 717,40 zł

Wysokość dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowanych projektu