- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

15-10-2012

Zamawiający w trybie zapytania ofertowego na zadanie „Wykonanie dwóch wolnostojących tablic informacyjnych z indywidualnym projektem graficznym dotyczącym zakończenia realizacji zadania pn. "Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V” przy wyborze oferty kierując się ceną wybrał ofertę firmy P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKAreklama ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń, której cena wynosiła
690,00 zł netto + 158,70 zł podatku VAT.

Załącznik:

PDFzawiadomienie.pdf (269,36KB)