- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

15-10-2012

Zamawiający w trybie zapytania ofertowego na zadanie „Umieszczenie w prasie jednego ogłoszenia dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn. "Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap VI" przy wyborze oferty kierując się ceną wybrał ofertę firmy „PRO MEDIA” Spółka z o.o. ul. Powstańców Śląskich 9 45-086 Opole, której cena wynosiła                     986,58zł netto + 226,91 zł podatku VAT.

Załącznik:

PDFzawiadomienie.pdf (269,93KB)