Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

13-11-2012

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

• wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, oznaczonej nr działki 1069/4 o powierzchni 17 m² położonej w Niemodlinie - z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, część działki 1227/4 o pow. 702 m² położnej w rejonie ul. Chopina w Niemodlinie – z przeznaczeniem na urządzenie terenów zieleni.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.