Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konsultacje uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.

02-02-2023

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag czy też propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

 

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 15 lutego br. Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu na adres e-mail: .

Link do informacji o prowadzonych konsultacjach:http://: https://bip.opolskie.pl/2023/02/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-im-prof-tadeusza-koszarowskiego-w-opolu-2.

DOCXZaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu.docx (13,35KB)
DOCFormularz uwag OCO.doc (37,50KB)
PDFUchwała w spr. przyjęcia projektu uchwały SWO w spr. zmiany statutu OCO.pdf (502,58KB)
PDFZałącznik do uchwały nr 8748.pdf (1,01MB)