Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wykazy nieruchomości

12-02-2013

Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym :
lokali mieszkalnych: nr 3 i 4 poł. w budynku nr 25A w Magnuszowiczkach wraz z udziałem we współwłasności działki nr 130/15; nr 4 poł. w budynku nr 11 przy Rynku
w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 561 ; nr 2 poł. w budynku 10b przy ul. Drzymały w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 577, nr 9 poł. w klatce nr 3 budynku 1-3 przy ul. Mickiewicza w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 774/1.
- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
część działki nr 760/4 (3 boksy garażowe o powierzchni 17,50 m² każdy) położonej przy Alei Wolności w Niemodlinie.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.