- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

26-03-2013

Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 760/4 k.m. 10 położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1O/00089561/2. Stanowi własność Gminy Niemodlin.

Przedmiotem przetargów jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 17,50 m2 – z przeznaczeniem na ustawienie blaszanych boksów garażowych nr 11, nr 12 i nr 13.
1. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 11 o powierzchni 17,50 m2 - wynosi 23,00 zł miesięcznie.
2. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 12 o powierzchni 17,50 m2 - wynosi 23,00 zł miesięcznie,
3. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 13 o powierzchni 17,50 m2 - wynosi 23,00 zł miesięcznie,
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów ( obecnie obowiązuje stawka 23% )
Przetargi odbędą się 6 maja 2013 roku o godzinie 10.00 ( poz. 1 ), 10.10 ( poz. 2 ) i 10.20 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł za każdy boks do dnia 30 kwietna 2013 roku do godz. 14.00 .

Wpłacone wadium zostanie:
· zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
· zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77- 4606295 do 7 ) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 20 maja 2013 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.