- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji

07-03-2023

W dniu 07 marca 2023 r. z wykonawcą: Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kępskiej 10, 45-129 Opole, została podpisana umowa na realizację dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sadach gm. Niemodlin – I etap”.

Całkowita wartość zadania wynosi 6 765 000,00 zł brutto.

Wysokość dofinansowania stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji

       20230307_113102.jpeg

       20230307_113209.jpeg

 (Na zdjęciach: Burmistrz Niemodlina, Skarbnik Gminy Niemodlin oraz Prezes Zarządu spółki podpisują umowę

20230307_113933.jpeg

(Na zdjęciu: wręczenie podpisanej umowy)