- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uchwała nr LXV/393/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z 30 stycznia 2023 r.

08-03-2023

Treść uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji z dnia 30.01.2023 r.:

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37354/uch-393.pdf