Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

06-08-2013

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
- niezabudowanej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/5 o pow. 0,1312 ha,
- niezabudowanej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/6 o pow. 0,0970 ha,
- niezabudowanej położonej w Rogach, oznaczonej nr działki 96/5 o pow. 0,1123 ha,
- niezabudowanej położonej w Rogach, oznaczonej nr działki 98/4 o pow. 0,2700 ha,
- niezabudowanej położonej w Rzędziwojowicach, oznaczonej nr działki 223/2 o pow. 0,2300 ha,
- niezabudowanej położonej w Szydłowcu Śląskim, oznaczonej nr działki 50 o pow. 0,1700 ha,
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:
- lokalu mieszkalnego nr 2/2 położonego w budynku nr 2-4 przy ul. Poprzecznej w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 558.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.