Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wykazy nieruchomości

11-03-2013

Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym :
- lokalu mieszkalnego nr 6 poł. w budynku nr 25A w Magnuszowiczkach wraz z udziałem we współwłasności działki nr 130/15,

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
- nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), położonej przy Alei Wolności w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 617/1 o powierzchni 0,3589 ha,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Graczach, oznaczonej nr działki nr 384/20 o powierzchni 0,0703 ha
- udział Gminy Niemodlin w strychu: o powierzchni 62,20m² i powierzchni 72,20 w budynku nr 3 położonym przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działek nr 568/2 i 568/8 (przeznaczonych do adaptacji na lokale mieszkalne).

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
- część działki nr 1081 o powierzchni 168 m² położonej przy ul. Lipowej w Niemodlinie,  z przeznaczeniem na teren zieleni.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.