- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wykazy nieruchomości do zbycia

08-10-2013

Burmistrz Niemodlina, że informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:

- lokal użytkowy położony w klatce nr 31 budynku nr 27-29-31 przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 471/2.

  • Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:

- niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich, oznaczonej nr działki 199/7 o pow. 0,0800 ha,
- niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr działki 158/1 o pow. 0,7400 ha,
- niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 360/1 o pow. 0,2700 ha.

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony:

- zabudowanej budynkiem szpitala i obiektami towarzyszącymi, położonej przy ul. Zamkowej Niemodlinie, oznaczonej nr działki 836/8 o pow. 0,6106 ha,

Informacji udziela się w pokoju nr 37 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.222.