Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Gminny Program Rewitalizacji

17-04-2023
Gmina Niemodlin przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin (GPR), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie nr LXVI/396/23 z dnia 27 lutego 2023 r. (http://bip.niemodlin.pl/down.../attachment/37506/uch-396.pdf).
Opracowanie dokumentu GPR realizowane jest w formule uspołecznionej, co oznacza możliwość włączenia się różnych podmiotów w realizację działań rozwojowych dedykowanych obszarowi rewitalizacji, wyznaczonemu uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie nr LXV/393/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.
(http://bip.niemodlin.pl/down.../attachment/37354/uch-393.pdf).
 
W związku z tym zapraszamy Państwa do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które przyczynią się do wsparcia prowadzonego przez władze Gminy Niemodlin procesu odnowy obszaru rewitalizacji.
 
Założono, że projekty powinny przyczyniać się do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz gospodarczych i/lub przestrzenno-funkcjonalnych i/lub technicznych i/lub środowiskowych występujących na obszarze rewitalizacji w celu wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej. Powinny być także spójne z celami rewitalizacji i powiązane z innymi działaniami rewitalizacyjnymi. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad składania opisów projektów ujęto w załączniku do zaproszenia.
Propozycję projektów z użyciem formularza - karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, stanowiącej załącznik do niniejszych Zasad, należy zgłaszać od dnia 7 kwietnia 2023 r. do dnia 8 maja 2023.
Inicjatorzy projektów będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, a także innych programów.
 
Serdecznie zapraszamy do składania koncepcji projektów na formularzu karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Dostęp do kart przedsięwzięcia i zasad znajduje się tutaj:
https://niemodlin.pl/.../zaproszenie-do-zglaszania...