- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

OGŁOSZENIE

29-10-2013

 

  1. DOCStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin.doc (4,53MB)
  2.  DOCSuplement do ustaleń projektu zmiany studium nr 2.doc (88,00KB)
  3.  PDFKierunki zagospodarowania przestrzennego - plan.pdf (3,61MB)
  4. DOCporognoza oddziaływania na środowisko.doc (4,98MB)