- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa i rozbudowa ul. Spacerowej i Gazowej w Niemodlinie

20-04-2023

Tablica_Gazowa-Spacerowa.jpeg

Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 14 marca 2023 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Spacerowej i Gazowej w Niemodlinie”.

W wyniku realizacji ww. zadnia wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa ul. Spacerowej i Gazowej w Niemodlinie polegająca m.in. na wykonaniu nawierzchni utwardzonych jezdni ww. dróg, chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego. Zakres zadania ponadto obejmuje m.in.: wykonanie przejść dla pieszych, oznakowanie, odwodnienie oraz oświetlenie dróg.

Zgodnie z zapisami zawartej w dniu 14 marca 2023 r. umowy przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 506 455,93 zł, co stanowi 70% wydatków kwalifikowanych zadania.
Całkowita wartość zadania wynosi 7 264 542,74 zł

Poniżej relacja zdjęciowa z podpisania umowy:
FB_IMG_1684141195558.jpeg
FB_IMG_1684141360364.jpeg