Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin

25-05-2023

Zarządzenie i obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu GPR gminy Niemodlin:
PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina KS projektu GPR.pdf (641,43KB)
PDFOBwieszczenie Burmistrza Niemodlina - KS projektu GPR.pdf (476,11KB)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania rewitalizacyjne, które odbędą się 2 czerwca:

- o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie (spotkanie realizowane w trybie konsultacji społecznych)
- o godzinie 16:30 w Zamku Książęcym w Niemodlinie (spotkanie realizowane w związku ze współpracą z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie).

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemodlin (GPR). Projekt GPR został sporządzony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie nr LXVI/396/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin . Projekt Programu został opracowany dla obszaru rewitalizacji wskazanych uchwałą nr LXV/393/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji .
Prowadzone konsultacje społeczne mają na celu poznanie opinii wszystkich interesariuszy, w tym szczególnie mieszkańców i przedsiębiorców, przede wszystkim z obszaru rewitalizacji, na temat zaprezentowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne trwają od 2 czerwca 2023 r. do 3 lipca 2023 r.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji: PDFNiemodlin GPR_final_do konsultacji1.pdf (4,62MB)

Niniejsza ankieta stanowi dodatkową możliwość wyrażenia swojej opinii na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin. Szczególnie zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat zaproponowanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych, harmonogramu ich realizacji oraz ich wzajemnych powiązań. Tak, aby planowane w Programie działania odpowiadały zarówno na zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizacji i na zgłaszane, we wcześniejszych ankietach i podczas spotkań, potrzeby, ale także cieszyły się akceptacją i zaangażowaniem interesariuszy.

Ankieta - konsultacje GPR: PDFNiemodlin_ankieta_konsultacje GPR.pdf (351,09KB), https://forms.gle/3r1mzZz7x5D8HQkk9
Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych projektu GPR w Niemodlinie: DOCXKonsultacje GPR_formularz uwag.docx (63,12KB)

Raport z konsultacji społecznych projektu GPR czerwiec-lipiec: PDFRaport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji czerwiec-lipiec.pdf (12,39MB)
346281534_1419629312120291_651567879119326694_n.jpeg