Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konkurs ofert na zadanie dot. przeciwdziałania patologiom społecznym ( 25.04.2014 r.)

25-04-2014

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się:

  • Zarządzenie Nr III/426/14 Burmistrza Niemodlina z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień -PDFZarządzenie Nr III_426_14.pdf
  • Załącznik do zarządzenia Nr III/426/14 - PDFZałącznik do zarządzenia Nr III_426_14.pdf