- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina informuje

13-08-2014

Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego położonych: w Magnuszowicach, nr działki 157/1 o pow. 0,28 ha; w Rutkach,nr działki 61/3 o pow. 0,02 ha,


Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w: Graczach, nr działki 566/1 o pow. 0,6173 ha i nr działki 574/3 o pow.0,2134 ha; w Krasnej Górze nr działki 14/3 o pow. 800 m², w Niemodlinie: część działki nr 865/8 o pow. 86 m²; nr 869/6 o pow.132 m² i o pow.60 m² , nr 584 o pow.320 m².


Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego położonej w Magnuszowicach, część działki 106 o pow. 0,0315 ha..
Informacji udziela się w pokoju nr 37 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew. 222.