- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina informuje

12-11-2014

Burmistrz  Niemodlina

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie zabudowanej budynkiem stodoły, gospodarczym typu Namysłów, położonej przy ul. Zamkowej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 836/11 o pow.0,4771 ha.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania na okres 3 lat w użyczenie, oznaczonej nr 594/2 o pow. 0,7645 ha położonej w Niemodlinie (teren wód otwartych).


Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
• niezabudowanych położonych w Graczach, oznaczonych nr działek: 318 o pow. 0,07 hai część działki nr 576/1 o pow. 0,03 ha,
• niezabudowanej położonej w Magnuszowicach oznaczonej nr działki 167/3, część o pow.0,04 ha,

Informacji udziela się w pokoju nr 36 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew. 222.