Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie odbędzie się 22 marca 2018r. o godz. 16.00 w sali nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie - FILM Gmina Niemodlin w 2017 roku - podsumowanie Rozlicz PIT i przekaż 1% - wspieraj lokalnie - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina informuje

18-02-2015

Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat:


• części działek nr: 581, 506/5, 611 położonych w Niemodlinie – w celu ustawienia pojemników metalowych przeznaczonych na zbiórkę drobnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.


wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:


• lokalu mieszkalnego nr 1 poł. w budynku nr 2 przy ul. Lwickiej w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 544/1,
• lokalu mieszkalnego nr 2 poł. w budynku 15 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 557/1.

Informacji udziela się w pokoju nr 36 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew. 222.