- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nowy zestaw zabawowy w Krasnej Górze

17-08-2023

Kolejne zadanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zrealizowane.

Realizacja zadania „Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Krasna Góra”zgodnie z umową nr DZP-ZPW.626.1.61.2023 zawartą z Województwem Opolskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka –Opolskie w latach 2023-2025”, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Całkowita wartość zadania: 28 758,40 zł w tym 6.500,00 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Gratulujemy!

plac zabaw.jpeg
plac zabaw1.jpeg

(na zdjęciach: nowy zestaw placu zabaw )