Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - ogłoszono 18.08.2023 r.

18-08-2023

Treść obwieszczenia:

PDFObwieszczenie_GPR z prognoza Komitet_Rewitalizacji_konsultacje.pdf (661,89KB)
DOCObwieszczenie_GPR z prognoza Komitet_Rewitalizacji_konsultacje.doc (553,00KB)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędą się w dniu
11 września 2023 r. o godzinie 15.30 w Ośrodku Kultury im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie.

Przedmiotem konsultacji jest:

  1. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin sporządzony zgodnie z uchwałą nr LXVI/396/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin:
PDFNiemodlin GPR_konsultacje_202308_OK_UM2.pdf (5,71MB) , PDFNiemodlin Prognoza_202308_final.pdf (2,48MB) ,
PDFGPR_Zalacznik_1_Kierunki zagospodarowania_5000.pdf (22,21MB) , PDFZalacznik 2_Podstawowe przedsiewziecia rewitalizacyjne_5000.pdf (14,44MB)

 

      2. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji: PDFUchwała - projekt.pdf (771,46KB)

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii oraz uwag do wyżej wymienionych projektów dokumentów. Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

1) elektronicznej za pomocą:

2) papierowej za pomocą:

  •  formularzy uwag zamieszczonych do pobrania na w/w stronie, lub pobranych w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, II p. pok. nr 37 oraz w budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej;

  •  anonimowych ankiet zamieszczonych do pobrania na w/w stronie internetowej lub dostępnych do pobrania w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, II p. pok. nr 37 oraz w budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej;

Wypełnione formularze uwag i wypełnione ankiety należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, lub wrzucić do urn oznaczonych „Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin oraz Regulaminu Komitetu Rewitalizacji” znajdujących się na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (korytarz obok windy) oraz w Ośrodku Kultury – obok wejścia;

3) ustnej z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu (77 402 53 32) lub bezpośrednio
w pok. nr 37 w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od. 9.00 do 14.00 w terminie konsultacji;

4) otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 11.09.2023 r. o godzinie 15.30 w Ośrodku Kultury im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin wraz z mapą i Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niemodlin oraz projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Niemodlin (do wglądu) wraz z formularzami konsultacyjnymi udostępnione będą:

  •  w wersji papierowej, w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, II p. pok. nr 37 ; od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00 oraz w budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej;

  •  w wersji elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.niemodlin.pl, oraz na stronie https://niemodlin.pl w zakładce Rewitalizacja https://niemodlin.pl/8282/2183/rewitalizacja.html

PDFRaport_z_konsultacji_ społecznych_ sierpień_wrzesień-sig.pdf (9,71MB)
PDFRaport_z_konsultacji_społecznych_ KR_sierpień_wrzesień-sig.pdf (8,54MB)