Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina zamieszcza do publicznego wglądu

02-04-2015

02.04.2015 r.
Burmistrz Niemodlina ogłasza, że w dniu 01 kwietnia 2015 roku do Burmistrza wpłynęła od Uczniowskiego Klubu Sportowego “JEDYNKA” w Niemodlinie oferta realizacji zadania publicznego, złożona z własnej inicjatywy Organizacji.
Burmistrz Niemodlina, działając na podstawie art. 19 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) zamieszcza poniżej tą ofertę do publicznego wglądu.
Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić Burmistrzowi Niemodlina uwagi dotyczące tej oferty.

PDFoferta realizacji zadania publicznego.pdf (2,76MB)