- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczysta narada z dyrektorami

30-08-2023

Uroczysta narada z dyrektorami

Dnia 30 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie odbyła się narada Pani Burmistrz Doroty Koncewicz z Dyrektorami szkół i przedszkoli, dla których Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym.

Na początku narady nowej Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach – Agnieszce Wrzodek – Bednarczyk, wyłonionej w drodze konkursu na to stanowisko, wręczono akt powierzenia funkcji dyrektora na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2028 r.

Następnie Burmistrz Niemodlina uroczyście wręczyła akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy w lipcu zdali egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczycielami mianowanymi zostali:

  1. Pani Malwina Pawlus – nauczycielka Publicznego Przedszkola Nr 2 w Niemodlinie,
  2. Pani Sabina Studzińska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Graczach,
  3. Pan Paweł Chrobot – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Graczach,
  4. Pan Mariusz Blicharz  – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Graczach,
  5. Pani Olga Widera – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,
  6. Pani Magdalena Gajdemska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie.

Przed wręczeniem aktów mianowania nauczyciele w obecności Dyrektorów szkół i przedszkoli, zgodnie z art. 15 ustawy Karta Nauczyciela, złożyli ślubowanie, według następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”

Na pierwszym spotkaniu z Dyrektorami, inaugurującym nowy rok szkolny 2023/2024, omawiane były między innymi kwestie organizacji roku szkolnego, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zasady zatrudniania nauczycieli, kwestie dowozów uczniów do szkół i przedszkoli, a także zmiany w prawie oświatowym. Dyrektorzy przedstawili stan przygotowań jednostek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wszystkie przedszkola i szkoły są przygotowane na powrót uczniów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dyrektorzy nie ukrywali, że są pełni obaw w związku z rosnącymi kosztami utrzymania szkół i przedszkoli, zwłaszcza podwyżek cen źródeł energii cieplnej i prądu.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024 Burmistrz Dorota Koncewicz przekazała dyrektorom jednostek oświatowych życzenia, życząc wielu edukacyjnych sukcesów, wytrwałości, spokojnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz rozwoju niemodlińskiej oświaty, wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Bo jak wiadomo zdobyta wiedza pomoże realizować marzenia.

Narada 30 1.jpeg
Narada 30 2.jpeg
Narada 30 3.jpeg
Narada 30 4.jpeg
Narada 30 5.jpeg
Narada 30 6.jpeg
Narada 30 7.jpeg
Narada 30 8.jpeg
Narada 30 9.jpeg
Narada 30 10.jpeg
Narada 30 11.jpeg
Narada 30 12.jpeg
Narada 30 13.jpeg