- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina informuje

12-05-2015
Burmistrz Niemodlina

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

 

wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego działki: nr 23 o pow. 0,10ha, nr 84 o pow. 0,45ha, nr 570/4 o pow.0,05ha  położone w Graczach,  nr 46 o pow.0,87ha poł. w Magnuszowiczkach, nr 104/3 o pow.0,09ha poł.
w Tłustorębach.

wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości, przetargu ustnego działki nr 29/3 o pow. 0,06ha poł. w Szydłowcu Śl.

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 17D/1 przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym poł. w budynku 17A-E przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym działki nr 869/5.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego położonych: w Jakubowicach części działek nr 163/3 i 163/4 o łącznej pow. 328 m², w Niemodlinie część działki nr 1031/1 o pow. 300 m² poł. przy ul. Opolskiej.

Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat położonych; w Niemodlinie działka nr 1042 o pow.0,13ha, część działki nr 285 o pow.0,35ha, części działki nr 1067 o pow.: 162 m², 168 m², 72 m², 240 m², 198 m², w Grabinie działka nr 283/2 o pow.800 m² i część działki nr 282/3 o pow. 600 m², w Krasnej Górze działki nr 161/3 o pow. 0,25ha i nr 161/4 o pow.0,25ha.                       

Informacji udziela się w pokoju nr 36 i 37 tut. Urzędu, tel. 774606295 - 7 wew. 220 i 222.