- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

14-09-2023

Urząd Marszałkowski w Opolu uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Zaprasza się organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag czy też propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 26 września br. Prosi się o przesyłanie ewentualnych uwag na właściwym formularzu na adres e-mail: dzd@opolskie.pl.

Link do informacji o prowadzonych konsultacjach i do formularza:

https://bip.opolskie.pl/2023/09/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-im-prof-tadeusza-koszarowskiego-w-opolu-4/