- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty w Sadach

25-09-2023

Sady są kolejną miejscowością , w której za kwotę 36 000 zł. zakończono, w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty ”.

Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z umową nr DZP-ZPW.626.1.61.2023 zawartą z Województwem Opolskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025”, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego : 6.500,00 zł

Kwota środków własnych (fundusz sołecki) : 29.500,00 zł

Gratulacje!
Sady1.jpeg
Sady 2.jpeg
Sady 3.jpeg

(na zdjęciach: efekt realizacji zadania)