- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Siłownia zewnętrzna w Piotrowej

25-09-2023

W Piotrowej na terenach rekreacyjnych, powstała siłownia zewnętrzna dla naszych mieszkańców.

Zadanie pn.: „ Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia fitness ” również zrealizowano zgodnie z umową nr DZP-ZPW.626.1.61.2023 zawartą z Województwem Opolskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka –Opolskie w latach 2023-2025”, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego : 6.500,00 zł

Kwota środków własnych (fundusz sołecki) : 11.500,00 zł

Gratulujemy!
Piotrowa 1.jpeg
Piotrowa 2.jpeg
(na zdjęciach: efekt realizacji zadania)