Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Analiza napływających uwag i opinii

13-03-2013

Szanowni Mieszkańcy,
dziękuję za napływające do Urzędu wszelkie uwagi, opinie i propozycje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgłaszane przez Państwa za pośrednictwem formularza ze strony internetowej, na adresy e-mailowe Urzędu, a także zgłaszane pracownikom Urzędu podczas spotkań z mieszkańcami, które odbyły się w dniach 15-25 lutego 2013 r.
Państwa uwagi zostaną poddane analizie i będą pomocne w przygotowaniu zmian w obowiązującym prawie miejscowym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz