-W dniach  8-9.08.2018 r. Urząd Miejski czynny do godz. 13.00  BASEN W LIPNIE - najlepszy na upały ! - FILM Gmina Niemodlin w 2017 roku - podsumowanie - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

ZMIANA STAWEK ŚMIECIOWYCH!

26-04-2013

Rada Miejska w Niemodlinie na sesji w dniu 25 kwietnia 2013 roku znieniła stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi - zobacz uchwałę -PDFNr XLI_ 251_13.pdf

W tym samym dniu Rada Miejska podjęła również uchwały:

  • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin - DOCuch 247.doc
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - DOCuch 248.doc
  •