Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nowe uchwały podjęte przez Radę Miejską

17-06-2013

Rada Miejska w Niemodlinie na sesjach w kwietniu i maju 2013 roku podjęła następujące uchwały:
1. W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin -DOCuch 247.doc (59,00KB)
Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 04.06.2013 r., poz. 1293 

2. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów DOCuch 248.doc (25,00KB)
Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 04.06.2013 r., poz. 1294 

3.W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - DOCuch 251.doc (20,00KB)
Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 23.05.2013 r., poz. 1221 

4. W sprawie wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DOCuch 258.doc (93,50KB)
 Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 10.06.2013 r., poz. 1358