Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

INFORMACJE dla seniorów

27-11-2014

26.09.2013 r.


Rada Miejska w Niemodlinie przyjęła Program wspierania seniorów w gminie Niemodlin na lata 2014-2020

 25.09.2014 r.

26.11.2014 r.
 

Teleopieka w Gminie Niemodlin
 

 Uwaga:

21 kwietnia 2015 roku (ze skutkiem na dzień 21 maja 2015 r.) została wypowiedziana umowa o finansowaniu z budżetu Gminy Niemodlin usługi teleopieki, ze względu na brak osób zainteresowanych tą usługą.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na korzystanie z Telefonicznej Opieki Domowej (teleopieki), proszeni są o zgłoszenie swojej decyzji w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, gdyż w przypadku pozyskania zgłoszeń od grupy osób chętnych, Burmistrz Niemodlina ponownie rozważy możliwość finansowania przez Gminę powszechnego dostępu do tej usługi.

 14.05.2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Niemodlina o powołaniu Rady Seniorów

Zarządzeniem nr IV/62/15 z dnia 14 maja 2015 roku Burmistrz Niemodlina określiła osobowy skład Rady Seniorów Gminy Niemodlin i tym samym rozpoczęła się I kadencja Rady, która będzie doradzać Burmistrzowi Niemodlina oraz Radzie Miejskiej w Niemodlinie w sprawach dotyczących działań Gminy na rzecz osób starszych.

29.06.2015 r.

   29 czerwca, w Urzędzie Miejskim, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Niemodlin. W trakcie posiedzenia Rada wybrała swoje władze - Przewodniczącą Rady została pani Elżbieta Knop-Ciepielowska, a jej Zastępcą pan Ryszard Żak. 

  Rada Seniorów będzie reprezentować przed Burmistrzem Niemodlina i Radą Miejską w Niemodlinie interesy osób starszych, zamieszkujących naszą gminę.