- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Podstawowe informacje o gminie

30-07-2010

NIEMODLIN - leży w krainie geograficznej zwanej  Równiną Niemodlińską w samym centrum dużego kompleksu leśnego jednego z największych na Opolszczyźnie - Borów Niemolińskich.

Równina Niemodlińska to obszar pomiędzy doliną Nysy Kłodzkiej na zachodzie i Białej na południowym - wschodzie, graniczący na południu z Płaskowyżem Głubczyckim. Jego sfalowana powierzchnia krajobrazowo zbliżona jest do tego ostatniego. Również tu przeważają uprawy rolne, ale sieć wodna jest bardziej rozwinięta a obszar równinny jest bardziej zalesiony. Doliny rzeczne są płytsze, szersze i często lekko podmokłe.

map_pol1.gif

Miasto usytuowane jest przy trasie 46 prowadzącej z Opola do Nysy i dalej w stronę Sudetów (do Kłodzka, przejść granicznych z Republiką Czeską: Kudowa Zdrój, Boboszów). Oddalone jesto od Opola o 25 km i 30 km od Nysy. W bliskim sąsiedztwie Niemodlina znajduje się autostrada A4, a w miejscowości Sosnówka znajduje się zjazd z autostrady.

Okolice Niemodlina, to także ciekawy zespół krajoznawczy regionu. Z punktu widzenia turystyki i krajoznawstwa najciekawiej zapowiada się zachodni skraj Borów Niemodlińskich, zwłaszcza gdy weźmie się pod również uwagę leżące w jego pobliżu miasteczka i wsie. Przez ten teren przewija się rzeka Ścinawa Niemodlińska prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej. Jej biegowi towarzyszą osiedla, leśne polany, łąki nadbrzeżne i liczne stawy. Pod osłoną niemodlińskich lasów rośnie również także wiele roślinności uznanych za pomniki przyrody. Trzy kilometry od Niemodlina w miejscowości Lipno znajduje się piękny czterohektarowy park, w którym znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata.  Nie brakuje także okazów rodzimych, które reprezentuje przede wszystkim reliktowy miłorząb dwudzielny - jeden z największych w Polsce.
 

Liczba ludności

Statystyka mieszkańców w poszczególnych latach:

PDFstatystyka osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Niemodlin wg stanu na dzien 31.12.2023.pdf (473,24KB)
PDFstatystyka mieszkańców 2022.pdf (498,69KB)
PDFStatystyka mieszkańców 2021r..pdf (474,71KB)
PDFStatystyka mieszkańców 2020.pdf (97,73KB)
PDFstatystyka mieszkańców gminy Niemodlin na dzień 31.12.2019r..pdf (472,35KB)
PDFStatystyka mieszkańców gminy Niemodlin w poszczególnych miejscowościach według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.pdf (101,23KB)
PDFstatystyka mieszkańców na dzień 31.12.2017r..pdf (943,59KB)
PDFstatystyka mieszkańców 2016r..pdf (583,25KB)
PDFstatystyka mieszkańców 2015r..pdf (448,37KB)
PDFStatystyka 2014.pdf (460,52KB)
PDFstatystyka według stanu na dzień 31 grudnia 2013r..pdf (24,90KB)
PDFstatystyka według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r..pdf (329,15KB)
PDFstatystyka według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r..pdf (335,82KB)
PDFstatystyka według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r..pdf (325,88KB)

Powierzchnia - dane statystyczne

Liczba jednostek osadniczych w gminie:
wsie - 27,
przysiółki - 2.

Struktura użytkowania gruntów miasta i gminy Niemodlin

 tabela

Warunki klimatyczne i glebowe

Gmina Niemodlin leży w środkowo zachodniej części województwa opolskiego. Zachodnią granice stanowi Nysa Kłodzka natomiast z pozostałych stron otaczają ją przeważnie lasy. Gmina ta należy do jednych z większych ponieważ zajmuje obszar 18 322 ha, z czego użytki rolne stanowią 60,29 %, a lasy 27,95%.

Należy ona do najbardziej lesistych w województwie. Duże kompleksy leśne występują głównie w części wschodniej gminy, ale również znacznej wielkości zwarte ich obszary spotyka się w części północnej i południowej.

Gmina jest dość bogata w wody powierzchniowe, na jej terenie znajduje się wiele stawów. Większe stawy usytuowane są w środkowo południowej oraz północno wschodniej części gminy. Przez środek gminy z południa na północ płynie Ścinawa Niemodlińska, do której wpadają drobne cieki.

Klimat gminy Niemodlin leży w zasięgu klimatu Wielkich Dolin i jest wyrównany na terenie całej gminy. Opady okresu wegetacyjnego (kwiecień - wrzesień) wynoszą w granicach 350-450 mm.

Największa ilość opadów przypada w połowie lata. Klimat gminy jest dla rolnictwa korzystny. Charakteryzują go stosunkowo wysokie temperatury i umiarkowana ilość opadów atmosferycznych. Najbardziej sprzyja produkcji roślinnej długi okres wegetacji i stosunkowo łagodny przebieg zimy.