Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Niemodlin

13-02-2024

  • Prosimy o zapoznanie się w klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych, dostępną pod adresem:

https://bip.niemodlin.pl/4019/2085/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miejskim-w-niemodlinie.html