- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU EWIDENCYJNEGO SADY

16-02-2024

1. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady

3. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady

4. Uchwała nr XXXVIII/223/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady