- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEMODLIN

16-02-2024

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin

2. PROJEKT studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Niemodlin

3. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Niemodlin

4. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Niemodlin

5. Uchwała nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin

6. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego do uchwały nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin