- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU WSI GRACZE

16-02-2024

1. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o przystąpieniu do sporządzania MPZP części obszaru wsi Gracze  - 19.08.2022 r.

2. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu części obszaru wsi Gracze  - 29.06.2023 r.

3. Uchwała nr LXXV/444/23 Rady Miejskiej W Niemodlinie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Gracze