- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA NIEMODLIN

16-02-2024

1. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o przystąpieniu do sporządzania MPZP części obszaru miasta Niemodlin - 30.03.2023 r.

2. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części obszaru miasta Niemodlin

3. Projekt uchwały

4. Uchwała nr LXXVI/464/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Niemodlin