- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU WSI GRODZIEC I MICHAŁÓWEK

16-02-2024

1. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o przystąpieniu do sporządzania MPZP Michałówek i Grodziec - 19.08.2022 r.

2. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części obszaru wsi Michałówek i Grodziec

 Projekt uchwały

Projekt MPZP (mapa) części obszaru wsi Michałówek i Grodziec

Prognoza oddziaływania na środowisko

Wzór formularza - pismo dot. aktu planowania przestrzennego i przykładowo wypełniony formularz