- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

INFORMACJA

19-01-2015

  Mając na uwadze dobro dziecka, a także składane przeze mnie obietnice wyborcze podjęłam szereg działań związanych z reaktywacją stołówek szkolnych.
  Zasadniczą kwestią w tej sprawie jest spełnienie przez szkoły wymogów w zakresie przepisów sanitarno – epidemiologicznych. W obecnej chwili trwają analizy zarówno lokalowe, jak i ekonomiczne w zakresie spełnienia tych wymogów, a tym samym zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na reaktywację stołówek szkolnych. Istotną kwestią jest również opracowanie projektów planów finansowych szkół tak, by uwzględniały one środki na pokrycie kosztów bieżących oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w nowopowstałych stołówkach szkolnych.
  Nadto informuję, iż w miesiącu styczniu i lutym 2015 roku w każdej szkole na zebraniach z rodzicami zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród rodziców dotyczące preferowanej formy żywienia dzieci.
  Po analizie całej zgromadzonej dokumentacji finansowej oraz ewaluacji ankiet powiadomię wszystkich Państwa o powziętej przeze mnie decyzji w tej sprawie.

Burmistrz Niemodlina

  Dorota Koncewicz