- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces"

06-03-2024

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Inicjatywie tej patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do XXIV edycji konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs ,,Sposób na Sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces