- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Antoni Kępiński Honorowym Obywatelem Doliny

03-09-2012

Honorowy Obywatel miasta Dolina

23 sierpnia 2012 w Doline odbyło się wydarzenie o którym nie można było pomyśleć jeszcze 6-10 lat temu . Na uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, odbyła się uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela miasta. Po raz pierszy tytuł ten zostal przyznany polakowi wybitnemu lekarzowi, profesorowi Uniwersytetu Krakowskiego Antoniemu Kępińskiemu. Ponad 2 lata trwały poszukiwania materiałów dotyczących życia i pracy prof. Kępinskiego, a pół roku starania o oficjalne uznanie kandydatury profesora na Honorowego Obywatela miasta Dolina i udało się.
To nie była łatwa sprawa. Były obawy, jak ze względu na trudne historyczne stosunki polsko - ukraińskie zareagują radni Doliny, jaka będzie reakcja obywateli miasta. Jednak dzięki ofiarnej pracy między innymi ks. Krzysztofa Panasowca – Proboszcza parafii w Dolinie , wieloletnim kontaktom z polskimi miastami partnerskimi oraz wymianie młodzieżowej, pojawiło się zainteresowanie i sympatia mieszkańców Doliny do Polski i Polakow. Jako przykład można podać wyróżnienie oraz nagrody które Rada Miejska ufundowała w 2011r. drużynie reprezentującej miasto w Parafiadzie organizowanej przez polski kościół katolicki w Dolinie a w 2010r. ks. Panasowiec, jako jedyny spośród osób duchownych za swoją działalność na rzecz pojednania polsko - ukraińskiego został wyrożniony przez Dolińską Radę Miejską. Podczas głosowania w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela miasta Dolina dla prof. Kępińskiego „za” było 23 radnych z 27 , 4 wstrzymało się od głosowania i nikt nie był przeciw. Wieką zasługę w tym mają również miejscowy historyk Dmytr Weselowski, który bardzo ciekawie przedstawił postać prof. Kępinskiego, Mer miasta Dolina pan Włodzimierz Garazd i sekretarz Rady Miejkiej pan Goszylka, którzy w swoich wystapieniach podkreślali, że powinniśmy podtrzymywać i nadal budować przyjazne stosunki polsko - ukrainskie. Przypomneli, że Dolina do drugej połowy 20-go wieku była miastem polskim, gdzie polacy stanowili wiekszość a ich wkład w jego rozwój i historię jest ogromny. Zatem zapomnienie polskiej historii Doliny byłoby wielką niesprawiedliwością. Ogromne podziękowania należą się również Dyrektorowi Szpitala w Dolinie panu Igorowi Romaniukowi, który bez zwłoki odpowiedział na moją prośbę i zorganizował zebranie pracowników ktorzy zgłosili kandydaturę prof. Kępińskiego do nadania tytułu Honorowego Obywatela.
Mam nadzieję, że mianowanie prof. Kępinskiego na Obywatela Honorowego to pierszy krok do powrotu polskich obywateli do historii naszego miasta. Jak zapewnił mnie pan Weselowski nastepnymi kandydatami będą kolejni wybitni polacy urodzeni w Doline – aktor Stanislaw Jaworski oraz operator filmowy i reżyser Kazimierz Konrad.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Igorowicz Dzundza – radny Rady Miejskiej w Dolinie

 Bez tytułu.jpeg

Antoni Kępiński (ur. 16 listopada 1918 w Dolinie koło Stanisławowa, zm. 8 czerwca 1972 w Krakowie) – polski psychiatra. Kępiński był lekarzem, naukowcem, ale także humanistą i filozofem. Jest znany miedzy innymi jako twórca koncepcji metabolizmu energetyczno-informacyjnego i psychiatrii aksjologicznej.

Urodził się w Dolinie koło Stanisławowa, edukację odbył w Gimnazjum Nowodworskiego w Krakowie, które ukończył w 1936 roku. Rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale przerwała je wojna. Jako ochotnik uczestniczył w kampanii wrześniowej, a następnie został internowany na Węgrzech, skąd uciekł, przedostając się do Francji. Po przeprawie przez Pireneje do Hiszpanii został zatrzymany przez władze hiszpańskie i uwięziony w obozie koncentracyjnym Miranda de Ebro. Po uwolnieniu udał się do Anglii, gdzie przez krótki czas wchodził w skład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.Ostatecznie w latach 1944-1945 skończył studia medyczne w Edynburgu i uzyskał dyplom w 1946 roku. Wkrótce wrócił do kraju. Swoje losy związał z kliniką psychiatrii Collegium Medicum UJ. Na krótko przed śmiercią w 1972 roku został mianowany profesorem tej katedry. Jego uczniem jest Zdzisław Jan Ryn, który jest jednym z najwytrwalszych kustoszów jego spuścizny. Antoni Kępiński brał udział w programie leczenia osób więzionych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
Jego dorobek naukowy to ponad 140 publikacji i wiele książek z których najbardziej znane to: Lęk, Melancholia, Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii, Poznanie chorego, Psychopatie, Psychopatologia nerwic, Refleksje oświęcimskie, Rytm życia, Schizofrenia, Z psychopatologii życia seksualnego.