Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej 405 wraz z ciągami pieszo - rowerowymi oddany do użytku

28-03-2024

Wczoraj oficjalnie oddaliśmy do użytku kolejny odcinek przebudowanej drogi wojewódzkiej 405 wraz z ciągami pieszo - rowerowymi. Od dzisiaj bezpiecznie będzie można poruszać się rowerem z centrum Niemodlina aż do Ligoty Tułowickiej. Połączyliśmy Gminy. Inwestycja była realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wartość zadania: 6,97 mln zł

Finansowane przez: środki Województwa Opolskiego 794 461 zł. Środki z subwencji ogólnej budżetu państwa

100 tys. zł. Gmina Niemodlin,

100 tys. zł. Gmina Tułowice

Zakres wykonanych prac:

• budowa nowej konstrukcji jezdni, w sumie na długości prawie 1 km,

• budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3 m – 960 metrów

• budowa chodnika o szerokości 2 m - 120 metrów,

• budowa zjazdów publicznych i indywidualnych - 22 szt.,

• budowa 5 przejść dla pieszych wraz z doświetleniem,

• przebudowa oświetlenia ulicznego,

• budowa kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej,

• budowa i przebudowa rowów przydrożnych,

• rozbiórka i budowa nowego przepustu pod drogą (Ø800 mm w km 3+201,00),

• budowa drenu francuskiego w miejscu zasypywanych rowów,

• w wymaganych miejscach budowa muru oporowego z betonowych prefabrykatów typu „L”,

• regulacja wysokościowa studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworów

sieci wodociągowej i gazowej,

• przebudowa kolidującego uzbrojenia.

Dotychczasowe działania:

2016 – Budowa mostu na odcinku Niemodlin – Wydrowice

3,6 mln. zł

2018 – Rozbudowa DW 405 na odcinku Niemodlin-Wydrowice, Tułowice-Tułowice Małe

2 km, 11 mln zł

2019 – Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (ul. Porcelanowa)

98 tys. zł. (60 tys. udział gminy Tułowice)

2023 – Wzmocnienie nawierzchni drogi na odcinku Tułowice – Sowin

Ok. 1 km, 1,9 mln. zł

Bardzo dziękujemy Zarządowi Województwa Opolskiego oraz Dyrekcji ZDW w Opolu za tę , ważną  inwestycję i wieloletnią współpracę.

Ścieżka1.jpeg
Ścieżka2.jpeg
Ścieżka3.jpeg
Ścieżka4.jpeg
Ścieżka5.jpeg
Ścieżka6.jpeg
Ścieżka7.jpeg
Ścieżka8.jpeg
Ścieżka9.jpeg
Ścieżka10.jpeg
Ścieżka11.jpeg