- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Kanalizacja Niemodlina etap VI rozpoczęta

28-04-2011

Kanalizacja Niemodlina etap VI rozpoczęta

Rozpoczęła się budowa etapu VI kanalizacji Niemodlina, w ramach projektu „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Wykonawcą zadania jest Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” z siedzibą w Opolu. Projekt obejmuje budowę kanalizacji w obrębie ulic: Korfantego, Daszyńskiego, Nowej, Bohaterów Powstań Śląskich, Świętojańskiej i Wyzwolenia. W wyniku prac powstanie sieć kanalizacji o długości 6,764 km. Realizacja zadania prowadzona będzie w cyklu 2-letnim. Termin zakończenia: 31.10.2012r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 2.863.293,48 zł. z czego 1.546.178,50 zł stanowią środki Unii Europejskiej, pozyskane przez Gminę Niemodlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin oraz poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków na terenie miasta Niemodlin.
 GK

DSCN1560.jpeg
DSCN1561.jpeg
DSCN1562.jpeg